Triduum Paschalne

Triduum Paschalne, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, stanowi „szczyt całego roku liturgicznego”. Przez misterium paschalne Chrystus „umierając, zniweczył naszą śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się prawdziwy sakrament całego Kościoła.” (KL 5)

 

Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego (św. Augustyn) stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego (Paschy Chrystusa), które nawzajem się warunkują i uzupełniają. To jedno misterium paschalne jest podstawowym fundamentem Kościoła, całej liturgii i każdego życia chrześcijańskiego, które ostatecznie też jest przejściem (paschą) ze śmierci do życia.

Krzyża i Zmartwychwstania (śmierci i życia) od siebie oddzielić nie można. Dwie rzeczywistości zbawcze nawzajem się warunkują. Jest czymś bardzo wymownym, że liturgia nigdy nie czci Krzyża Chrystusowego bez równoczesnego akcentowania i celebrowania Jego zmartwychwstania. Liturgia zawsze patrzy na Krzyż poprzez perspektywę zwycięstwa, krzyż jest drzewem życia, na krzyżu Chrystus zwyciężył śmierć.

(źródło: Diecezjalny Instytut Pastoralny w Opolu, Zwycięzca Śmierci, 1984 Opole)