Międzynarodowy konkurs organomistrzowski

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ORGANMISTRZOWSKI

Organizatorem konkursu jest Klasztor oo. Franciszkanów w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” w Gdańsku.

Niniejszy konkurs jest prowadzony jako międzynarodowy konkurs organmistrzowski, otwarty, jednoetapowy, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych, uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie.

Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie i prace konkursowe mogą być składane również w języku angielskim lub niemieckim. W takim przypadku komunikowanie się z Uczestnikami w trakcie konkursu będzie następowało również w języku angielskim lub niemieckim.

KONKURS NIE JEST PRZEPROWADZANY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiotem konkursu jest opracowanie pracy konkursowej – koncepcji odbudowy zabytkowych organów we franciszkańskim kościele p.w. Św. Trójcy w Gdańsku.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji pod względem artystycznym oraz  najwłaściwszego projektu organów pod względem rozwiązania przestrzennego, technicznego i funkcjonalnego, w powiązaniu ze zrekonstruowaną szafą organową oraz otoczeniem.

Opracowanie koncepcji obejmuje instrument umieszczony na emporze i balkonie organowym, wraz z mechanizmem powietrznym usytuowanym nad wejściem na lektorium.

Ideą odbudowy instrumentu jest stworzenie dzieła, w którym zrekonstruowany według wzorów historycznych wystrój zewnętrzny i odtworzone przez organmistrza mechanizmy wewnątrz instrumentu będą stanowiły spójny artystycznie, stylistycznie i technicznie organizm. Ideą konkursu jest stworzenie koncepcji instrumentu, który podobnie jak oprawa zewnętrzna zostałby odbudowany z wykorzystaniem technik organmistrzowskich właściwych dla regionu Pomorza z XVII i XVIII wieku. Przy czym w konstrukcji instrumentu należy wziąć pod uwagę nawarstwienia historyczne i proces przemian technicznych i brzmieniowych zachodzących od jego powstania do ostatniej przebudowy z okresu baroku w 1757 roku. Naszym celem jest stworzenie dzieła, które swoim brzmieniem i wyglądem świadczyłoby o świetności kultury organowej w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce, a przez to spełniało również funkcje kulturotwórcze i edukacyjne.

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do konkursu upływa z dniem 4 lipca 2011 roku.

Informacje o konkursie i formularze można uzyskać pisząc na adres Stowarzyszenia „Dziedziniec”: stowarzyszenie.dziedziniec@gmail.com

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *