Co powstanie …

Przedmiotem projektu jest zrekonstruowanie historycznej szafy organowej o wielkim znaczeniu
historycznym i muzycznym, oraz odbudowa instrumentu na podstawie zachowanych
opisów, materiałów i części z wykorzystaniem technik organmistrzowskich właściwych dla
XVII i XVIII wieku. Projekt odbudowy organów zakłada odtworzenie stylistyki muzycznej
gdańskich organów z połowy XVIII wieku nawiązującej do pierwotnej formy instrumentu
z kościoła p.w. Św. Trójcy z tamtego okresu.
a. szafa organowa
Zachowanie większości elementów drewnianych szafy organowej (ok. 66% szafy
głównej i pozytywu oraz 90% prospektu pedałowego, który jest już zrekonstruowany)
o wielkiej wartości historycznej i artystycznej umożliwia zrekonstruowanie jej w kształcie
pierwotnym, zachowując stylistykę manierystyczną empory, szafy głównej i Rückpositivu,
oraz stylistykę barokową balkonu i prospektu pedałowego. Zinwentaryzowane elementy
poddane pracom konserwatorskim i odtworzeniowym są użyte do odbudowy elementów
architektonicznych empory i prospektów organowych. Prace odbywają się pod nadzorem
konserwatorskim i organmistrzowskim.
b. Instrument
Przygotowując nową dyspozycję organów starano się uwzględnić funkcje
instrumentu, jakie będzie pełnił w przyszłości, a także historię i ewolucję
jego przebudowy w osiemnastym wieku. Ideą przewodnią odbudowy
jest spójność stylistyczna instrumentu i jego historycznej obudowy.
Ideą nadrzędną dla instrumentu jest stworzenie dyspozycji, która by była najbliżej
tych historycznych, ale również uwzględniałaby nowe warunki
techniczne i funkcje instrumentu.

Proponowana dyspozycja:
dębowe wiatrownice zasuwowo-klapowe
Połączenia BW/HW połączenie suwne
HW/PED połączenie powietrzne
wysokość stroju: a’= 465 Hz przy 16 C
rodzaj stroju: Neidhardt dla dużego miasta [1724 lub 1732]
lub modyfikowany średniotonowy
mechaniczna traktura gry i traktura rejestrowa
urządzenia do mechanicznego podawania powietrza (do kalikowania)
Ciśnienie powietrza 68 do 84/WS
8 miechów klinowych
Heerpauke
3 Cimbelsterny
3 Sperventile

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *