ADWENT – zapraszamy na Msze św. RORATNIE o godz. 7.00