JUBILEUSZ 600-lecia PRZYBYCIA FRANCISZKANÓW DO GDAŃSKA

09 października 2019 r. (środa)

UROCZYSTE TE DEUM – dokładnie w 600 lat od ogłoszenia bulli Marcina V

19.00 – uroczyste odczytanie bulli (w języku łaciński i po polsku) papieża Marcina V, na mocy której franciszkanie mogli osiedlić się w Gdańsku (nabożeństwo przy świecach w kościele Świętej Trójcy)

12 października 2019 r. (sobota)

ŚWIĘTO PROWINCJI (zjazd braci z Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego z klasztorów z kraju i zagranicy)

12.00 – uroczysta Msza św. z udziałem wyższych przełożonych 10 franciszkańskich prowincji 
w Polsce pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) o. Jana Maciejowskiego

13.15 – koncert organowy w wykonaniu dra hab. Andrzeja Mikołaja Szadejko                                                                  13.45 – poczęstunek i wspólne świętowanie (pod namiotem na dziedzińcu kościelnym)

19.00 – koncert Ave Maris Stella – Ireneusz Wyrwa organy;  zespół La Tempesta / dyr. Jakub Burzyński
(w ramach Festiwalu ORGANy PLUS+)

13 października 2019 r. (niedziela)

12.00 – UROCZYTA MSZA ŚW. JUBILEUSZOWA pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

13.30 – poczęstunek i wspólne świętowanie (pod namiotem na dziedzińcu kościelnym)                                       15.30 – koncert – Błażej Musiałczyk organy; zespół Tubicinatores Gedanenses (w ramach Festiwalu ORGANy PLUS+)

  • W dniach 4-13 października w kościele Świętej Trójcy Festiwal ORGANy PLUS+ info: www.organyplus.com

zapraszają gdańscy franciszkanie                                                                                                                                                       Gdańsk, ul. Świętej Trójcy 4, www.gdansk.franciszkanie.pl