ZAPRASZAMY NA DROGĘ KRZYŻOWĄ

Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 11.30 i 17.30 oraz dla studentów i młodzieży pracującej o godz. 19.30.