PAWŁOWI ADAMOWICZOWI PREZYDENTOWI GDAŃSKA – WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE!