1% podatku

Możesz wpłacić swój 1% od podatku wówczas na
formularzu PIT należy wpisać nazwę – Stowarzyszenie
Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy „Dziedziniec”,
podać nr KRS – 0000276836 oraz kwotę, którą chcemy
przekazać podając tytuł – ORGANY. Warto też
zaznaczyć, że imię i nazwisko Ofiarodawcy może
zostać ujawnione Beneficjentowi – w ten sposób
będziemy mogli za dar podziękować imiennie.