FOLDER – ZOSTAŃ PATRONEM


Zaproszenie do udziału w Patronacie
W latach 2008-2018 udało się z wielkim sukcesem poddać renowacji
i odbudować wielkie manierystyczno-barokowe organy z kościoła Świętej
Trójcy w Gdańsku. Tym samym przywróciliśmy do życia jeden
z najwspanialszych i najcenniejszych instrumentów organowych na Pomorzu.
Wysiłek związany z jego odbudową był ogromy, także w wymiarze
finansowym. Jednakże entuzjazm i życzliwość wielu osób oraz instytucji
pokazały nam, że warto było podjąć to wyzwanie. Na przestrzeni lat,
w których prowadziliśmy odbudowę, wielkie organy zyskały
ponad 600 Patronów instytucjonalnych i indywidualnych zaangażowanych
w dzieło odbudowy. Dziś zatem, co najmniej tyle osób (w tym całe Rodziny),
może z dumą powiedzieć: to NASZE organy.
Instrument z kaplicy Świętej Anny jest z pewnością obiektem innej klasy
niż organy z kościoła Świętej Trójcy – jest zdecydowanie mniejszy, a jego
szata zewnętrzna nie jest tak imponująca. Organy te są jednak niezwykle
cennym zabytkiem kultury muzycznej w Gdańsku.
Prospekt wykonany przez Hildebrandta w 1710 r. zachował się in situ,
a wewnątrz szafy organowej zachowało się sporo oryginalnych elementów
instrumentu wykonanego na początku XX w. Niebagatelny jest również fakt,
że organy w kaplicy Świętej Anny fundowali w XVIII w. gdańszczanie,
spotykający się tu na liturgii celebrowanej w języku polskim.
Dziś organy, które szczęśliwie przetrwały działania wojenne, wymagają
natychmiastowej konserwacji i naprawy.
Mamy nadzieję, że w dziele ich renowacji będzie nam towarzyszył podobny
entuzjazm i zaangażowanie, z którym spotkaliśmy się przy odbudowie
wielkich organów z kościoła Świętej Trójcy.

Do 1 października 2022 r. zebraliśmy na renowację organów ok. 300 tys. zł. Potrzeba nam jeszcze nieco ponad 200 tys. zł.

o. Tomasz Jank
gwardian klasztoru i rektor
kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku